Ammattietiikka

SIGCHI Finland tunnustaa ACM:n ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan eettiset toimintaohjeet ja kannustaa jäseniään perehtymään niihin ja noudattamaan niitä.