SIGCHI Finland ry:n kannanotto Helsingin yliopiston kognitiotieteen opetuksen tilanteesta

Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsittelee torstaina 24.9.2015 esitystä kognitotieteen opiskelijoiden sisäänoton keskeyttämisestä vuonna 2016-2017.

Kognitiotieteen oppiaine on tuottanut tuottanut merkittävän määrän osaajia suomalaiselle HCI-alalle ja tarjonnut tärkeää opetusta suurelle joukolle Helsingissä opiskelleita HCI:sta kiinnostuneita opiskelijoita. SIGCHI Finland ry:n hallitus ottaa kantaa kognitiotieteen opiskelijoiden sisäänoton katkaisuun seuraavasti.

Tämä kannanotto toimitetaan tiedekuntaneuvoston puheenjohtajalle ja sihteerille. Kannanottoa saa myös jakaa eteenpäin.

Tämä kannanotto PDF-muodossa

Linkki kognitiotieteen opiskelijoiden ainejärjestö Intelligenzian vetoomukseen

 


logo

SIGCHI Finland ry on tieteellinen yhdistys, jonka tavoitteena on koota ihmisen ja tietokoneen välistä vuorovaikutusta ja siihen liittyvää käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta tutkivat, kehittävät tai suunnittelevat ihmiset yhteen Suomessa. Yhdistyksellä on tällä hetkellä 141 jäsentä ja 5 kannatusjäsentä. Yhdistyksen ylläpitämä sähköpostilista (464 tilaajaa) tavoittaa Suomessa toimivat alan asiantuntijat.

SIGCHI Finlandin toiminta-alue kattaa koko Suomen. Se on osa ACM SIGCHI:ta – alan kansainvälisesti merkittävintä asiantuntijajärjestöä – ja on siten osa ACM:ää. ACM on tietojenkäsittelyalan tärkein ja pisimpään toiminut tieteellinen järjestö, Association for Computing Machinery.

 

Arvoisa käyttäytymistieteellisen tiedekunnan dekaani ja tiedekuntaneuvosto,

Saamamme tiedon mukaan käyttäytymistieteellinen tiedekunta harkitsee päättävänsä olla ottamatta uusia kognitiotieteen opiskelijoita lukuvuodeksi 2016–2017. Uutinen tulevan kokouksen esityslistan sisällöstä on yllättänyt sekä meidät että jäsenemme.

Kognitiotiede on tärkeä alamme ammattilaisten kouluttaja Suomessa, ja sillä on tunnustettu asema tällä alalla. Kognitiotieteestä valmistuneet ovat haluttuja asiantuntijoita käytettävyys-, käyttäjäkokemus- ja vuorovaikutussuunnittelutehtävissä sekä alan tutkimustoiminnassa. He edistävät merkittävästi Suomen ICT-osaamista sekä ihmiskeskeisen tietotekniikan kehittämistä. Kognitiotiedettä opetetaan ja tutkitaan Helsingin lisäksi vain Jyväskylässä. Helsingin yliopiston tarjoama opetus on ainutlaatuista poikkitieteellisyydessään ja verkostoituneisuudessaan (mm. Käytettävyyskoulu) jo opiskelujen aikana. Valmistuneet opiskelijat osaavatkin luontevasti työskennellä useissa eri tehtävissä ja työllistyvät hyvin.

Toivomme, että tiedekuntaneuvosto luopuu aikeestaan keskeyttää kognitiotieteen sisäänotto. Toivomme myös, että tiedekunta varmistaa oppiaineen tulevaisuuden ja toiminnan jatkumisen niin tiedekuntauudistuksen aikana kuin sen jälkeenkin.

 

23. syyskuuta 2015

SIGCHI Finland ry:n hallitus

Thomas Olsson, TkT, pj, Tampereen teknillinen yliopisto
Timo Tokkonen, FM, varapj
Antti Salovaara, FT, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Sirpa Riihiaho, TkT, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu
Virpi Roto, FT, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Tuuli Keskinen, FM, Tampereen yliopisto
Jari Varsaluoma, FM, Tampereen teknillinen yliopisto
Veikko Savijoki, DI, Ixonos
Tuomas Husu, FM, Reaktor
Jan Nikander, FM, Rovio
Eeva Kangas, DI, FixUi
Terhi Holappa, FM, TtM, USBIMED Oy
Laura Lappalainen, KTM, Vaasan yliopisto
Virpi Lahdenmäki, FM, GE Healthcare