Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen alan lopputyöseminaari 17.5.2005

SIGCHI Finland ry järjestää kevätseminaarinsa yhteydessä seminaarin lopputyötään tekeville. Osallistujiksi toivotaan sekä teknisten että ei-teknisten yliopistojen opiskelijoita. Pro gradu- tai diplomityö voi liittyä esimerkiksi vuorovaikutuksen teoreettiseen tarkasteluun, kokeelliseen tutkimukseen, suunnitteluun, toteutukseen tai arviointiin. Seminaarin tarkoituksena on:

  • tarjota osallistujille mahdollisuus rakentavaan keskusteluun omasta tutkimusaiheesta
  • tarjota asiantuntevia kommentteja ja tuoreita näkökulmia osallistujien työhön
  • edesauttaa ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen alan tutkijayhteisön vuorovaikutusta
  • edesauttaa alan tutkimuksen edistymistä

Seminaari järjestetään tiistaina 17.5.2005 klo 9.00-12.00 Taideteollisen korkeakoulun tiloissa (Hämeentie 135 C, 8. krs, Sali 857B, Helsinki). Ohjaamassa ja palautetta antamassa ovat yhdistyksessä toimivat kokeneet tutkijat.

Seminaariin osallistuvien tulee ilmoittautua järjestäjille lähettämällä abstrakti (max. 1000 sanaa) työstään 1.5.2005 mennessä sekä Hannakaisa Isomäelle (hisomaki at ulapland.fi) että Marko Niemiselle (marko piste nieminen at hut.fi). Toivomme, että abstraktissa otetaan kantaa seuraaviin asioihin:

  • tutkimuskohde ja -ongelmat
  • menetelmä
  • tutkimuksen (odotettavissa olevat) tulokset ja kontribuutio HCI-tutkimukseen tai tuotekehitykseen
  • työn aikataulu
  • kuvaus mahdollisesta ongelmalliseksi koetusta työn osuudesta

Osallistujien tulee myös valmistaa n. 15 minuutin mittainen esitys työstään keskustelun pohjaksi.

Tervetuloa!

PDF-esite