Ramyah Gowrishankar vuoden 2012 opinnäytekilpailun voittajaksi

SIGCHI Finlandin vuoden 2012 opinnäytekilpailun raati valitsi tämänkertaiseksi voittajaksi Ramyah Gowrishankarin (Aalto Yliopiston Taiteiden ja Suunnittelun Korkeakoulun Median laitos). Gowrishankarin työ "Designing fabric interactions: A study of knitted fabrics as an electronic interface medium" edustaa raadin mielestä ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen uutta luovaa aluetta, joka mainiolla tavalla tukee akateemista lähestymistapaa.

Gowrishankarin työ käsittelee ansioituneesti ihmisen ja kankaan vuorovaikutusta tutkien kankaan olemusta. Tavoitteena työssä on tehdä sellaisia kudottuja esineitä, joissa sähköinen toiminnallisuus ja kokemuksellinen uutuus löytyvät kankaille tyypillisistä käsittelytavoista, kuten vaikka taivuttaminen tai viikkaaminen jonkin nappulan painamisen sijaan. Työssään Ramyah Gowrishankarn lähestyy älykkäitä kankaita uudella tavalla ja alkaa rakentaa uudenlaista vuorovaikutusmallin viitekehystä ihmisen ja kankaan välille. Opinnäytetyökilpailun raati toivoo opinnäytetyöntekijän jatkavan aihetta jatko-opinnoissaan, kehittävän ajatuksiaan eteenpäin ja kokeilevan erilaisia käytännön sovelluksia käyttäjillä ja työstävän vuorovaikutusmalleja eteenpäin.

Lisäksi kilpailussa myönnettiin kaksi kunniamainintaa:
Ilkka Kosuselle Helsingin Yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksella tehdylle työlle "Clustering Psychophysiological Data with Mixtures of Generalized Linear Models"
ja Lauri Kainulaiselle Aalto Yliopiston Taiteiden ja Suunnittelun Korkeakoulun Median laitoksella tehdylle työlle "Dotted Landscape".