Opinnäytekilpailu / Master's Thesis Competition 2016

Kutsu opinnäytetyökilpailuun 2016. SIGCHI Finland on Suomessa toimiva ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen (HCI) osaajien yhdistys. Yhdistys palkitsee vuosittain suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa tehdyn maisteritason opinnäytetyön, joka käsittelee ansioituneesti ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen alaan liittyviä aiheita. Vuoden 2016 opinnäytekilpailuun voivat osallistua kaikki 1.8.2015 - 31.7.2016 hyväksytyt työt. Opinnäytetyö voi liittyä esimerkiksi:

 • käyttöliittymien ja vuorovaikutustekniikoiden kokeelliseen tutkimukseen, teoreettiseen tarkasteluun tai kehittämiseen
 • käyttöliittymien suunnitteluun, prototypointiin, toteutukseen tai arviointiin
 • käyttäjätutkimukseen tai vaatimusmäärittelyyn
 • käyttäjäkokemuksen empiiriseen tutkimukseen tai teoreettiseen tarkasteluun

Palkitsemisen tavoitteena on rohkaista opiskelijoita eri koulutusohjelmista ja kouluista perehtymään näihin aiheisiin ja tuoda alan kärkitöille lisää näkyvyyttä. Palkitun opinnäytetyön tekijä saa työstään 1000 euron stipendin, jonka lahjoittajia ovat tänä vuonna FixUi, Palvelumuotoilu Palo, Pink Moose Design, Soul4Design ja Studio ART. Tulokset julkistetaan SIGCHI Finlandin syysseminaarissa loka-marraskuussa, jolloin kuullaan myös voittajan esitelmä työstään.

Arviointikriteereinä käytetään muun muassa seuraavia:

 • Tieteellinen sisältö ja pätevyys (empirian luotettavuus, teorian kattavuus ja relevanssi, menetelmien soveltamistaito, itsearviointi)
 • Tulosten merkittävyys (uutuusarvo ja hyödyllisyys asiakkaalle sekä HCI-yhteisölle, kuinka arvokasta tuotettu uusi tieto tai järjestelmä on)
 • Laajuus ja vaikeusaste (työmäärä, miten annettua ongelmaa/kysymystä lähestytty, fokusointi)
 • Raportointi (tieteellinen kirjoittaminen, kuvitus, työn houkuttelevuus lukemaan, kieliasu)

Päätöksen tekee SIGCHI Finlandin hallituksen valitsema asiantuntijaraati, joka koostuu alan akateemisista ja yritysmaailman edustajista. Vuoden 2016 arviointiraati on seuraava:

 • Aino Ahtinen (Tampereen teknillinen yliopisto)
 • Maaike Beenen (Pink Moose Design)
 • Jonna Häkkilä (Lapin yliopisto)
 • Hanna Hämäläinen (Solteq)
 • Poika Isokoski (Tampereen yliopisto)
 • Eija Kaasinen (VTT)
 • Sanna Kankaanpää (Into Seinäjoki)
 • Minna Karukka (Soul4Design)
 • Sari Kujala (Aalto-yliopisto)
 • Laura Lappalainen (Vaasan yliopisto)
 • Minttu Linja-aho (Trimble)
 • Susanne Mäkelä (Itä-Suomen yliopisto)
 • Antti Pirhonen (Jyväskylän yliopisto)
 • Toni Virtanen (Helsingin yliopisto)

Lisäksi voittajatyön valintaan osallistuvat

 • Sponsoreiden edustajat

Arviointituloksista lähetetään kullekin kilpailijalle erillinen sähköpostiviesti loppusyksystä.

Osallistuminen käytännössä 

Työt tulee lähettää kilpailuun maanantaihin 31.8.2016 mennessä.

Työ lähetetään kilpailuun PDF-muotoisena dokumenttina. Työn loppuun, samaan dokumenttiin, liitetään myös tarkastajien lausunnot. Työn lähettää ehdolle tekijä itse tai työn ohjaaja/valvoja tekijän suostumuksella. EasyChair edellyttää, että työn lähettäjä on myös kirjoittaja, joten lähettäjän on joka tapauksessa lisättävä itsensä kirjoittajiin järjestelmässä.

Lähettäminen tapahtuu Easy Chair -palvelun avulla osoitteessa https://easychair.org/conferences/?conf=sigchif2016 

Lisätietoja: opinnäytekilpailun koordinoija Sari Kujala, sari.kujala (at) aalto.fi


Voittajat 2016

Opinnäytekilpailuun osallistui 15 erinomaista työtä kuudesta eri yliopistosta. Kilpailun voitti Petteri Ponsimaa (Oulun yliopisto) työlllään  “Discovering Value for Health with Grocery Shopping Data”. Kunniamaininta myönnettiin Eeva Erkolle (Aalto-yliopisto) työstä “User Research in Commercialization – Why and How”.


Lausunnot ja linkkejä voittajatöihin vuosien varrelta niiltä osin kuin niitä on julkisesti saatavilla löytyy sivultamme http://www.sigchi.fi/opinnayte_historia.