Opinnäytepalkinto DI Antti Latva-Koivistolle

Opinnäytepalkinto 2001 DI Antti Latva-Koivistolle Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen alan opinnäytepalkinnon vuodenna 2001 voitti DI Antti Latva-Koivisto Teknilliseltä korkeakoululta.

SIGCHI Finland, ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen tutkimusta ja hyödyntämistä tukevan kansainvälisen ACM SIGCHI:n Suomen paikallisyhdistys on syyskokouksessaan 8.11.2001 julkistanut vuoden 2001 opinnäytepalkinnon voittajan. Tiukan kilpailun jälkeen voittajaksi valittiin Teknillisestä korkeakoulusta valmistuneen Antti Latva-Koiviston englanninkielinen työ "User interface design for business process modelling and visualisation" (suomeksi "Käyttöliittymän suunnittelu liiketoimintaprosessien mallintamiseen ja visualisointiin").

Työn erityisiä ansioita ovat kattava taustakirjallisuuden kartoitus, aiempien ratkaisujen kritisointi, konkreettiset ja perustellut parannusehdotukset järjestelmän kehittämiseksi sekä erinomaisen selkeä esitystapa ja runsas kuvien käyttö. Paikoin työssä tosin tarkastellaan asiaa liiankin yksityiskohtaisesti, mistä on seurannut suurehko sivumäärä (128 sivua + liitesivut). Suuri sivumäärä ei sinänsä ole palkinnon saamisen edellytys; palkintolautakunta jopa esitti ehdolla olleiden töiden perusteella, että useat tekijät voivat pyrkiä tiivistämään töitään. Antti Latva-Koiviston työ on hyvin jäsennetty ja laajuudestaan huolimatta kiinteä kokonaisuus, joka on myös selkeästi jatkettavissa väitöskirjaksi.

SIGCHI Finland -yhdistyksen opinnäytepalkintona jaettavan 5000 markan apurahan lahjoitti vuonna 2001 Nokia Research Center.