Juha Karvonen palkittiin mobiilipeliaiheisesta gradustaan

SIGCHI Finland ry:n opinnäytepalkinto myönnettiin Jyväskylän yliopistosta valmistuneelle Juha Karvoselle. Karvoselle luovutettiin tunnustuksena 1000 euron palkinto yhdistyksen syysseminaarissa 3.11.2006 Tampereella. Valinnan teki Juha Lehikoisen (Nokia Research Center) valitsema ja johtama teollisuudessa työskentelevistä tohtoreista koostuva asiantuntijaryhmä alunperin 13 kilpailuun lähetetyn työn joukosta. Opinnäytekilpailun 2006 palkintosumman lahjoitti TietoEnatorin Digital Innovations - User Experience -yksikkö.

SIGCHI Finland on Suomessa toimiva ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen (HCI) osaajien yhdistys. Yhdistys palkitsee vuosittain suomalaisessa yliopistossa tehdyn maisteritason opinnäytetyön, joka käsittelee ansioituneesti ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta. Tämän vuoden opinnäytekilpailussa arvioitiin akateemisten ansioiden lisäksi myös työn käytännön sovellettavuutta.

Karvosen pro gradu "Mobiilipelin pelattavuuden arviointi" on ajankohtainen, sillä tietokonepelien markkina-arvo on jo ylittänyt elokuvateollisuuden markkina-arvon, ja pelit ovat nousseet teinipoikien harrastuksesta yleisesti hyväksytyksi ja arvostetuksi viihteen muodoksi. Opinnäytetyö on myös teollisuuden kannalta erittäin merkittävä, etenkin kun pelattavuuden määrittelemiseen tarkoitetun kriteeristön kehittäminen on vielä alkutekijöissään.

Raadin mukaan työssä esitetty mobiilipelien pelattavuuden arviointimalli ei sellaisenaan ole valmis sovellettavaksi teollisuudessa, mutta lähtökohta on käyttökelpoinen. Mobiilipelien lisäksi malli soveltuu tietokonepelien arviointiin yleisemminkin, palkintoraati arvioi.

Arviointiryhmä valitsi lähetetystä 13 työstä jatkokierrokselle arvioitavaksi viisi työtä, joista voittaja valittiin yksimielisesti. Palkitun työn lisäksi jatkoon selvisivät:

* Karvonen Hannu: Läsnä-äly ja sen soveltaminen henkilöautoissa, Jyväskylän yliopisto
* Mäkelä Eetu: View-Based Search Interfaces for the Semantic Web, Helsingin yliopisto
* Perkiömäki Mika: Hiirikäden ja kätisyyden vaikutukset hiiren käytön tehokkuuteen, Tampereen yliopisto
* Salmimaa Taru: Contextual Design -menetelmän soveltaminen pk-yrityksen ERP-hankkeessa, Tampereen teknillinen yliopisto