Martin Gimpl palkittiin vuoden 2009 parhaasta opinnäytetyöstä

Taideteollisesta korkeakoulusta valmistuneen Martin Gimplin lopputyö uudistaisi tietokoneen käyttöliittymän.

SIGCHI Finland ry palkitsee vuosittain suomalaisessa yliopistossa tehdyn maisteritason opinnäytetyön, joka käsittelee ansioituneesti ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta. Palkitun opinnäytetyön tekijä sai työstään 1 000 euron tunnustuksen, joka oli tänä vuonna Idean Oy:n lahjoittama.

Päätöksen voittajasta teki SIGCHI Finlandin hallituksen valitsema asiantuntijaryhmä, joka koostui alan akateemisista ja yritysmaailman edustajista. Kilpailun vetäjänä yhdistyksen hallituksessa toimi PhD Virpi Roto, principal scientist (Nokia), visiting researcher (TUT).

Vuoden opinnäytetyö palkittiin Verkkopalvelujen esteettömyys -seminaarin yhteydessä YLEn Isossa pajassa 12.11.2009.

Lopputyössään ”Juovat – konseptuaalinen käyttöjärjestelmän käyttöliittymä” Martin Gimpl on tutkinut ansiokkaasti tietokoneiden käyttöliittymien perusideologiaa sekä kehitellyt uudenlaisen käyttöliittymäidean nimeltään Juovat. Lopputyö on tehty Taideteollisen korkeakoulun uuden median maisteriohjelmassa ja se kuuluu ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen alaan.

Perinteiset käyttöjärjestelmien graafiset käyttöliittymät suunniteltiin vuosikymmeniä sitten ja ne ovat muodostuneet osaksi jokapäiväistä elämäämme. Viime vuosien tietotekninen kehitys ja tietokoneiden muuttuneet käyttötarpeet ovat tuoneet esille nykyisten käyttöliittymien heikkoudet. Gimplin tutkielma esittää vaihtoehtoisen käyttöliittymätoteutuksen, nimeltään Juovat, joka painottaa käytettävyyttä, yksinkertaisuutta, tuotteliaisuutta ja muita käyttäjäkeskeisiä arvoja.

Työ kattaa ja analysoi nykyisten käyttöliittymien historian sekä viime vuosien tärkeimmät innovaatiot. Alan tutkiminen helpottaa nykyisten käyttöliittymien heikkouksien ja vahvuuksien kartoittamisessa sekä auttaa muodostamaan selkeät kriteerit suunnitellulle käyttöliittymätoteutukselle.

Englanninkielinen voittajatyö sekä käyttöliittymän esittelevä video löytyy Internetistä: Stripes

Kilpailussa jaettiin myös kaksi kunniamainintaa: Katja Suhonen ja Arto Puikkonen ovat kumpikin tehneet diplomityönsä Tampereen teknillisellä yliopistolla.