Sara Belt vuoden 2010 opinnäytekilpailun voittaja

Oulun yliopistosta valmistuneen Sara Beltin työssä tutkittiin kulttuurin vaikutusta käytettävyyteen sekä arvioitiin monikulttuurisen suunnittelun käytäntöjä.

Päätöksen voittajasta teki SIGCHI Finlandin hallituksen valitsema asiantuntijaryhmä, joka koostui alan akateemisista ja yritysmaailman edustajista:

* Netta Iivari, Oulun yliopisto
* Turkka Keinonen, Aalto-yliopisto
* Sari Kujala, Tampereen teknillinen yliopisto
* Marko Nieminen, Aalto-yliopisto
* Sami Ronkainen, Nokia Research Center
* Kari-Jouko Räihä, Tampereen yliopisto
* Pertti Saariluoma, Jyväskylän yliopisto
* Karin Österman, Åbo Akademi

Kilpailun vetäjänä yhdistyksen hallituksessa toimi FT Virpi Roto Helsingin yliopistosta. Vuoden opinnäytetyö palkittiin Käyttäjäkokemus-seminaarin yhteydessä YLEn Isossa pajassa 10.11.2010.

Diplomityössään Cross-Cultural Usability Testing of Mobile Multimedia: A Case Study with Four Cultures Belt toteutti laajan mobiilimultimedian käytettävyystestauksen, johon osallistui 32 käyttäjää neljästä eri kulttuurista. Raati piti työn monikulttuuriseen suunnitteluun liittyvää aihetta mielenkiintoisena ja ajankohtaisena. Työssä on erittäin laaja kirjallisuuskatsaus ja tekijä on vastannut itsenäisesti haastavien käytettävyystestien järjestelyistä 4 eri maassa jo opiskelijana. Tuloksia oli analysoitu huolellisesti ja johtopäätökset olivat hyödyllisiä sekä teorian että käytännön kannalta. Työ osoittaa jo tekijän kypsyyden tieteelliseen työhön ja tulokset sopivat julkaistaviksi tieteellisillä foorumeilla.

Kunniamaininta Suvi Kituselle

Kilpailun kärkikaksikko oli tasaväkinen, ja kilpailussa jaettiinkin kunniamaininta Suvi Kitusen työlle Designing a Deaf culture specific web site - Participatory design research for knack.fi. Työ on tarkastettu Taideteollisessa korkeakoulussa (nykyinen Aalto yliopisto).

Kitusen opinnäytetyön aiheena on verkkosivujen suunnittelu kuuroille ja heidän kulttuuriinsa sopivaksi. Työn kantavana teemana on kulttuuristen tekijöiden tärkeys suunnitteluprosessissa. Työssä on tuotettu kuurojen rytmitajua ja sitä kautta oppimista kehittävä sivusto käyttäen osallistuvaa suunnittelua.

Raadin lausunnossa todetaan, että tutkimusprosessi on ollut perinpohjainen ja pitkäjänteinen. Työstä käy ilmi kirjoittajan perehtyneisyys sekä kuurojen kulttuuriin että verkkosivustojen käyttäjälähtöiseen suunnitteluun. Työ on maisteritasoiseksi työksi erinomainen ja tuloksista saisi useita tieteellisiä julkaisuja.