Toimintasuunnitelma 2002

Tärkein hallinnollinen tehtävä on saattaa yhdistyksen rekisteröinti loppuun.
ACM pyysi pieniä korjauksia ja yhdistysrekisteri joitakin teknisiä korjauksia.
Sekä suomen- että englanninkieliset säännöt uudistetaan näiden pohjalta
ja rekisteröinti hoidetaan loppuun. Yhdistysrekisterin määräaika asian
valmiiksi saattamiselle on 26.3.2002, jota ennen kevätkokous ilmeisestikin
on tarpeen pitää.

Keväällä järjestetään laajempi seminaari, joka tuo yhteen yhdistyksen
jäsenet ja muut ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksesta kiinnostuneet.
Eri organisaatiot ja tutkimusryhmät pääsevät seminaarissa esittelemään
toimintaansa muille. Tarkoituksena on pyytää paikalle tunnettuja alamme
tärkeimpien tieteenalojen edustajia. Mahdollisuuksien mukaan hankitaan myös
ulkomaisia puhujia, ainakin jos heitä on sopivasti vierailemassa jossakin
korkeakoulussamme. Seminaarin yhteydessä järjestetään samalla yhdistyksen
kevätkokous, ja paikaksi on suunniteltu pääkaupunkiseutua.

Kannatusjäseniä hankitaan tarjoamalla niitä kiinnostavia etuja yleisen
näkyvyyden ja alan tukemisen lisäksi. Kevätkokouksessa varataan yhdistyksen
kannatusjäsenille mahdollisuus esittäytyä näyttelyssä, joka on seminaarin
kanssa samoissa tiloissa.

Vapaamuotoisia tutustumisiltoja järjestetään yhteistyössä korkeakoulujen
ja yritysten kanssa. SIGCHI Finland toimii näissä ainakin tiedottajana.

Kuukausittain lähetetään sähköpostilla listalle
sigchi@cs.uta.fi koottutiedote alan tapahtumista, johon kootaan
esimerkiksi seuraavia asioita:
tietoja lähiaikojen konferensseista (linkit Call for Papers -dokumentteihin),
tietoja kotimaisista tilaisuuksista ja messuista, ja
kaikkea muuta tietoa, jota haluaa muille jakaa.

Tiedotteelle etsitään uutta vastuuhenkilöä, nykyisin sen kokoaa pj. Roope
Raisamo (rr@cs.uta.fi), jolle
tiedotteeseen lisättäviä asioita on voinut lähettää. Tiedotteet tullaan
myös arkistoimaan webbiliittymän taakse. Mahdollisesti tiedottamista
eriytetään jäsenille ja muulle yleisölle tapahtuvaan tiedottamiseen.

Vuosittainen parhaan Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen alan
opinnäytetyön palkitseminen tapahtuu syysseminaarissa.

Valitaan työryhmä valmistelemaan SIGCHI Finlandia esittelevää materiaalia,
jota voidaan jakaa esimerkiksi konferensseissa ja muissa tilaisuuksissa.

Pyrimme yhteistyöhön muiden järjestöjen kanssa, jotka kokoavat yhteen
ainakin osittain samoista aihepiireistä kiinnostuneita. Yksi tällainen on
VR-SIG Finland. Myös alueelliset alallamme toimivat ryhmät ja yhdistykset
voivat saada kotisivunsa näkyviin SIGCHI Finlandin sivujen kautta. Pyrimme
alueellisissa tilaisuuksissa yhteistyöhön paikallisten yhdistysten kanssa
ainakin tiedottamisessa.

WWW-palvelua kehitetään edelleen. Nykyisen sisällön lisäksi sivuille
kootaan lista konferenssijulkaisuista ja muista materiaaleista, jotka
löytyvät jäseniltä (organisaatiot). Lisäksi kootaan webbisivuille Finnish
HCI Register, eli luettelo organisaatioista, yhteyshenkilöistä ja
kiinnostusalueista.

SIGCHI Finland osallistuu valittujen seminaarien ja konferenssien
järjestelyihin. Pyrimme myös olemaan esillä alamme tärkeimmissä
konferensseissa. Mahdollisia yhteistyö- ja esilläolotilaisuuksia ovat
muunmuassa:


 • CHI 2002 (Minneapolis, Minnesota, USA) 20.-25.4.2002

  • esilläolo näyttelyssä
  • oma informal SIG suomalaisille osallistujille

 • Suomen tekoälyseuran konferenssi STeP ilmeisesti Tampereella vuonna 2002

  • yhteinen sessio Intelligent Interfaces tai muita sopivia
   aiheita: ehdotuksena semantic web.

 • NordiCHI 2002 (Århus, Tanska) 19.-23.10.2002


 • osallistutaan järjestelyihin
 • esilläolo näyttelyssä

 • aloitetaan keskustelut NordiCHI 2004:n järjestämisestä Suomessa

  • vielä avoin, mutta asiasta aloitetaan neuvotella vuoden 2001 aikana

 • Teemme kansainvälisesti yhteistyötä koko maailmassa, erityisesti
  Pohjoismaiden alueella. Eri maiden yhdistysten edustajia tavataan
  konferensseissa ja mahdollisuuksien mukaan muualla.