Toimintasuunnitelma 2003

SIGCHI Finland jatkaa vuonna 2003 toimintaansa kahden edellisen vuoden avausten pohjalta. Keväällä järjestetään seminaari, joka tuo yhteen yhdistyksen jäsenet ja muut ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksesta kiinnostuneet. Eri organisaatiot ja tutkimusryhmät pääsevät seminaarissa esittelemään toimintaansa muille. Tarkoituksena on pyytää paikalle tunnettuja alamme tärkeimpien tieteenalojen edustajia. Mahdollisuuksien mukaan hankitaan myös ulkomaisia puhujia, ainakin jos heitä on sopivasti vierailemassa jossakin yliopistossamme. Seminaarin yhteydessä järjestetään samalla yhdistyksen kevätkokous.

Vuosittainen parhaan Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen alan opinnäytetyön palkitseminen tapahtuu yhdistyksen syysseminaarissa, jossa sponsoroinut yritys pääsee myös lyhyesti esittäytymään.

Vapaamuotoisia tutustumisiltoja järjestetään yhteistyössä yliopistojen ja yritysten kanssa. SIGCHI Finland toimii näissä ainakin tiedottajana.

Pyrimme yhteistyöhön muiden järjestöjen kanssa, jotka kokoavat yhteen ainakin osittain samoista aihepiireistä kiinnostuneita. Yksi tällainen on VR-SIG Finland. Myös alueelliset alallamme toimivat ryhmät ja yhdistykset voivat saada kotisivunsa näkyviin SIGCHI Finlandin sivujen kautta. Pyrimme alueellisissa tilaisuuksissa yhteistyöhön paikallisten yhdistysten kanssa.

Kannatusjäseniä hankitaan tarjoamalla niitä kiinnostavia etuja yleisen näkyvyyden ja alan tukemisen lisäksi. Kevätseminaarissa varataan yhdistyksen kannatusjäsenille mahdollisuus esittäytyä näyttelyssä, joka on seminaarin kanssa samoissa tiloissa. Opiskelijajäsenten rekrytointia tehostetaan.

WWW-palvelu kehitetään viimeinkin valmiiksi. Esimerkiksi kootaan webbisivuille "Finnish HCI Register", eli luettelo organisaatioista, yhteyshenkilöistä ja kiinnostusalueista, sekä muuta kaikkia jäseniä kiinnostavaa ajankohtaista tietoa.

SIGCHI Finland osallistuu seminaarien ja konferenssien järjestelyihin. Pyrimme olemaan esillä alamme tärkeimmissä konferensseissa, muun muassa seuraavissa: CHI 2003 (Fort Lauderdale, Florida, USA) 5.-10.4.2003 esilläolo Local SIG -näyttelyssä oma informal SIG suomalaisille osallistujille Interact 2003 (Zürich, Sveitsi) 1.-5.9.2003

SIGCHI Finland on mukana järjestämässä NordiCHI 2004 -konferenssia (Tampere, Suomi), joka pidetään 23.-27.10.2004. Tähän liittyviä tehtäviä tulee jo vuoden 2003 aikana.

Teemme kansainvälisesti yhteistyötä koko maailmassa, erityisesti Pohjoismaiden alueella.